Standart ve norm kavramları genellikle aynı anlamda kullanılsa da, teknik olarak birbirinden farklıdırlar. Standart, belirli bir ürün veya hizmetin özelliklerini belirleyen ve bu özellikleri sağlamak için gerekli olan kurallar,