Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

MILFIT olarak amacımız; pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırmak için tek yolun Müşteri Memnuniyeti’’ olduğu gerçeğinden hareketle, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amacımızı gerçekleştirebilmek için yönetimimiz aşağıdaki hususlarda liderlik eder ve kaynak sağlar;

 • Sektörümüzde en modern ve verimli teknolojileri kullanan tedarikçi firmalardan sağlanan ürünleri, yüksek üretim ve hizmet kalitesiyle müşterilerimize ulaştırırız.
 • Kalite kavramını, müşteri ilişkileri, sipariş ve teslimat süreçlerinin tamamına yerleştirir ve çalışanların farkındalıklarını arttırırız.
 • Çalışanların hedeflerine ulaşmada motivasyonlarını sağlar ve bu yönde gerekli eğitim ve sosyal faaliyet ortamını yaratır, iş güvenliği ve işçi sağlığını sağlarız.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarının şartlarına uyar, “kalite, çevre, emniyet, sağlık” kavramlarını bütün kademelere benimseterek ‘‘EN İYİ’’ ye ulaşmaya çalışır ve böylece MILFIT=KALİTE=ÇEVRE=EMİNİYET=SAĞLIK  imajını sürekli kılar ve daha da güçlendiririz.
 • Belirlenmiş olan kalitede, güvenli, ulusal ve uluslararası şartlara ve yürürlükteki diğer yasal şartlara uygun ürünler üreterek ve müşterilere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi hedef olarak benimseriz.
 • Bağlamımızda bulunan iç ve dış unsurlarımızı ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak tüm süreçlerimize risk analizi yapar, risklerimizi önlemeyi ve azaltmayı, oluşabilecek fırsatları yakalamayı amaç ediniriz.
 • Üretim satış ve tüm diğer süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme yaparız.
 • Tüm paydaşlarımızla iletişim yöntemleri geliştirerek açık iletişim ortamı oluştururuz.
 • Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı,
 • Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
 • Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek, deterjan ve dezenfektan kullanımlarında ölçü ve aşamalarına uyması konularında personelimizi periyodik olarak eğitmeyi,
 • Çevre politikamıza müşteri desteğini sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapmayı, anket çalışmalarıyla gelebilecek geribildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmeyi,
 • Doğal Kaynak kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirleri alarak çalışanlarımızı ve misafirlerimizi afişler ve çevre bülteniyle bu amaç doğrultusunda bilgilendirip yönlendirmeyi,
 • Enerji kaynaklarının harcanmasında tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı,
 • Tedarikçi seçimlerimizde çevre etiketine sahip, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,
 • Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.
 • İşyerimizin yapısı ve risklerin boyutlarına uygun şekilde vukuat, hastalık, kaza ve yaralanma risklerini en aza indirerek ortadan kaldırmayı ve meslek hastalıklarını önlemeyi amaçlarız.
 • Tüm yasal şartlara ve yürürlükteki uygulanabilir İSG mevzuatına tam olarak uyarız.
 • Her türlü faaliyetimiz için riskleri tespit eder ve gerekli önleyici faaliyetleri uygularız. Bu konularda gerekli eğitimleri vererek çalışanlarımızı bilinçlendirir ve İSG sistemimizin sürekli iyileştirilmesine katkılarını sağlarız.
 • Her bir çalışanımızın kendi İSG sorumluluklarının farkında olabilmesi için, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlar ve bunlara kolayca ulaşabilmelerini sağlarız.
 • Geçerliliği ve etkinliğini temin etmek üzere İSG Politikamızı periyodik olarak gözden geçirir ve geliştiriz.

Erdal BURAK KABAOĞLU

GENEL MÜDÜR

Milfit Boru Kalite Politikası 2024

“Projeleriniz ve boru ihtiyaçlarınız ister küçük ister büyük olsun bizim için her proje önemlidir!.”