EN 10204 standardı, malzemelerin kalitesini belgelemek için kullanılan bir belgeleme standardıdır. Bu standarda göre, 3 farklı tip sertifika belirlenmiştir: 3.1, 3.2 ve 3.3. EN 10204 3.1 sertifikası; Bir üreticinin, müşteriye